DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle Programy graficzne ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Programy graficzne
Pinnacle STUDIO PLUS 12 PL Box
Pinnacle
270.00 PLN


332.10 brutto

Pinnacle Studio Plus 12 to najnowsza wersja oprogramowania do monta?u filmów w polskiej wersji j?zykowej. Program jest przeznaczony dla osób zajmuj?cych si? edycj? video amatorsko i pó?profesjonalnie. Idealne rozwi?zanie do przygotowania filmu z wakacji, urodzin dziecka i innych domowych uroczysto?ci. Studio 10 mo?esz te? wykorzysta? w pracy do przygotowania prezentacji multimedialnej produktu lub firmy. Sprawd? nowe mo?liwo?ci Studio 11!

Stwórz efektowne domowe filmy.
Pinnacle Studio Plus wersja 12 pozwoli Ci okie?zna? pot?g? najnowszych technologii _ HD, Windows Vista, publikowanie wideo w Internecie i wiele innych, zachowuj?c swoj? prostot? obs?ugi. Ciesz si? pe?nym zakresem automatycznych i zaawansowanych funkcji, które spe?ni? wszelkie Twoje potrzeby w dziedzinie edycji wideo.

Twoje ?ycie na linii edycyjnej.
Import Twoich cyfrowych nagra? wideo, fotografii i muzyki z szerokiej gamy urz?dze?, w??czaj?c w to kamery DV, HDV i najnowsze AVCHD oraz cyfrowe aparaty fotograficzne, bezpo?rednio do Pinnacle Studio Plus. Oprogramowanie automatycznie wykryje sceny tworz?c gotowe do edycji klipy.

Twoje ?ycie - rozszerzone.
Wybór spo?ród szerokiego wachlarza efektów i przej?? opartych o klatki kluczowe, napisów i wielu innych, a wszystko to przy wykorzystaniu pe?noekranowego podgl?du w czasie rzeczywistym. Spróbuj równie? zaawansowanych efektów takich jak obraz w obrazie, edycja d?wi?ku przestrzennego i kluczowanie chrominancj? za pomoc? zielonego p?ótna. Generuj automatycznie ?cie?k? d?wi?kow? lub zaimportuj swoja ulubiona muzyk?. Pinnacle Studio wykorzystuje przeliczanie w tle podczas etapu edycji aby przyspieszy? proces finalizowania projektu.

Twoje ?ycie w filmach. Tak jak Ci si? podoba.
Stwórz p?yty DVD lub HD DVD w stylu produkcji rodem z Hollywood, które posiadaj? wielopoziomowe menu i animowane t?a na standardowych no?nikach DVD.

Pinnacle Studio 12 jest pierwszym programem do edycji wideo, oferuj?cym obs?ug? AVCHD i nagrywanie HD DVD. Ponadto zawiera zestaw gotowych efektów i filtrów, a tak?e specyficzne dla HD narz?dzia edycyjne. Oprócz tego, program posiada funkcj? umo?liwiaj?c? proste przenoszenie gotowego materia?u wideo na strony internetowe. Dostepne b?d? trzy wersje: Studio, Studio Plus oraz Studio Ultimate. Tylko dwie ostatnie umo?liwiaj? obróbk? HD.

Nowo?ci:
Od przechwycenia do edycji i nagrania p?yty - P?ynno?? pracy w HD z mo?liwo?ci? autoringu HD DVD na standardowych no?nikach DVD. Pinnacle Studio Plus umo?liwia natywn? edycj? formatów HDV oraz AVCHD, a nast?pnie autoring dla formatu HD DVD, obs?ugiwanego przez najnowsze odtwarzacze HD. Mo?esz nawet po??czy? projekty SDV, HDV i zdj?cia, które zostan? przekonwertowane do rozdzielczo?ci HD.
Teraz edycja z mo?liwo?ciami AVCHD. U?ytkownicy Pinnacle Studio Plus teraz mog? importowa? i edytowa? najnowszy format HD, zaprojektowany by sta? si? wiod?cym formatem HDV wykorzystywanym w kamerach liderów rynku takich jak Sony i Panasonic. Rozwi?zanie pozwala zapisa? wi?ksz? ilo?? materia?u HDV zajmuj?c o po?ow? mniej miejsca.
Kompatybilno?? z Windows Vista. Pinnacle Studio wersja 11 oraz Windows Vista to wspania?a para. Pe?na kompatybilno??, doskona?y wygl?d a zarazem wszechstronne narz?dzia edycyjne pozwalaj?ce na stworzenie doskona?ych domowych produkcji wideo.
Generator muzyki Scorefitter - Generuj w sposób automatyczny podk?ady muzyczne. Teraz dzi?ki zawartych w programie 40 ?cie?kom, zawieraj?cym dodatkowo wariacje, z jako?ci? 48kHz uzyskasz lepszy efekt ko?cowy ni? w poprzednich rozwi?zaniach.
Nowy interfejs u?ytkownika - Interfejs Pinnacle Studio jest skalowalny, dzi?ki czemu jest idealny dla monitorów panoramicznych oraz umo?liwia dowolne dostosowanie okien w sposób taki aby wszelkie narz?dzia znajdowa?y si? w zasi?gu r?ki
U?atwiona publikacja w sieci - Wymagaj?cym u?ytkownikom, pragn?cym podzieli? si? swoj? twórczo?ci? w Internecie, Pinnacle Studio posiada narz?dzie do automatycznej publikacji materia?ów w sieci. Obecnie u?ytkownik mo?e umie?ci? swoje nagranie w serwisie Yahoo! Videos lub w kilku prostych krokach na prywatnych stronach.
Zaskakuj?ca szybko?? i wydajno?? - Teraz Pinnacle Studio instaluj? si? szybciej, a eksport ró?nego rodzaju plików trwa dwa razy* szybciej ni? w poprzedniej wersji (*?rednio, rezultaty mog? si? ró?ni?).
Zaawansowana edycja - Efekty oraz zintegrowany autoring DVD, wszystko w intuicyjnym interfejsie. U?ytkownik mo?e stworzy? bardziej satysfakcjonuj?ce efekty takie jak: edycja HD, definicja klatek kluczowych, edycja d?wi?ku przestrzennego, nak?adanie obrazów, ruchome napisy, obraz w obrazie, kluczowanie chrominancj? (zielone p?ótno) i wi?cej.
 

 Informacje dodatkowe


 
Import Formats
Video: AVCHD*, DV, HDV, AVI, MPEG-1, MPEG-2, MOD, DivXŽ*, MPEG-4*, 3GP (MPEG-4)*, WMV, Non-encrypted DVD titles*
Audio: WAV, MP3
Graphic: BMP, JPG, PCT, TGA, TIF, WMF
Export Formats
Video CD (VCD) or S-VCD with optional CD burner (CD-R or CD-RW)
HD DVD*, DVD* disc with optional DVD burner (DVD-R, DVD-RW, DVD+R or DVD+RW, dual layer)
Apple iPod and Sony PSP compatible (MPEG-4) formats*
DV, HDV, AVI, DivX, RealVideo 8, Windows Media 9, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4* files
Dolby Digital 2 channel* and 5.1 channel** audio
 

 Wymagania systemowe


 
Windows XP with SP2 or Windows Vista operating system (32 bit Windows Vista recommended)
Intel Pentium or AMD Athlon 1.8 GHz or higher (2.4 GHz recommended)
Intel Pentium HT or AMD Athlon 2.4 GHz or 1.6 GHz Dual core required for Windows Vista
Intel Core 2 Duo 2.4 GHz or higher required for AVCHD editing
512 MB RAM (1 GB recommended)
1 GB required for HD and/or Windows Vista (2 GB recommended)
1.5 GB required for AVCHD (2 GB required o­n Windows Vista)
DirectX 9 or higher compatible graphics card with 64 MB (128 MB recommended)
128 MB required o­n Windows Vista (256 MB ATI Radeon 9600+ or NVIDIA GeForce 6 or higher recommended)
256 MB required for HD and AVCHD editing (ATI Radeon 9600+ or NVIDIA GeForce 6 or higher recommended)
DirectX 9 or higher compatible sound card
1 GB of disk space to install software and 3+ GB to install bonus content
DVD-ROM drive to install software
Optional:
CD burner for creating Video CDs or Super Video CDs (S-VCDs)
DVD burner for creating DVD, HD DVD discs
Sound card with surround sound output required for preview of surround sound mixes
 

PRODUCENT: Pinnacle
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie