DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
Super
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft Microsoft Aplikacje Microsoft Programowanie Microsoft Systemy i Serwery Aplikacje Programowanie Systemy MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00
Systemy
Small Business Server 2003 Premium PL+5 CAL
Microsoft
5490.00 PLN


6752.70 brutto

We wspó?czesnym ?rodowisku biznesowym ma?e firmy robi? wi?cej mniejszym nak?adem ?rodków. Aby osi?gn?? jeszcze lepsze efekty, warto pomy?le? o wdro?eniu programu Windows Small Business Server 2003, zapewniaj?cego niezawodn? infrastruktur? informatyczn? o rozszerzonych zabezpieczeniach. Program Windows Small Business Server 2003 to kompleksowe rozwi?zanie w dziedzinie serwerów dla firm, zapewniaj?ce funkcje obs?ugi wiadomo?ci i wspó?pracy, bezpieczniejszy dost?p do Internetu, chroniony magazyn danych, niezawodne drukowanie i faksowanie oraz mo?liwo?? uruchamiania aplikacji wspomagaj?cych dzia?alno?? firmy. Kompleksowe funkcje administracyjne umo?liwiaj? dostawcom technologii wydajne i efektywne konfigurowanie, uruchamianie i obs?ugiwanie sieci.

Program Windows Small Business Server 2003 oferuje nast?puj?ce mo?liwo?ci dla ma?ych firm:Automatyczna ochrona informacji firmowych. Program Windows Small Business Server 2003 chroni informacje firmowe na wiele sposobów. Na przyk?ad Kreator kopii zapasowych zapewnia regularne tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych.Poprawa wydajno?ci pracy. Program Windows Small Business Server 2003 zapewnia stabiln? i bogat? w mo?liwo?ci infrastruktur?, która obs?uguje prac? w ?rodowisku mobilnym, a w po??czeniu z narz?dziami zarz?dzania informacjami i wspó?pracy znacznie zwi?ksza wydajno?? pracowników.Zdobycie i usatysfakcjonowanie wi?kszej liczby klientów. Niezawodna obs?uga wiadomo?ci, mo?liwo?? tworzenia wydajnych firmowych witryn sieci Web oraz korzystanie z lepiej zabezpieczonych, niezawodnych narz?dzi komunikacji sprzyjaj? bardziej pozytywnym relacjom z klientami.Szybka konfiguracja i ?atwa obs?uga serwera przeznaczonego do pracy w ma?ej firmie. Firmy z ?atwo?ci? doceni? solidn? i szybk? metod? rozmieszczania programu Windows Small Business Server 2003, która pozwoli oszcz?dzi? czas i pieni?dze. Bie??ce zarz?dzanie sieci? w ma?ej firmie zosta?o te? uproszczone dzi?ki zdalnej administracji oraz narz?dziom monitorowania i raportowania.

Mo?liwo?ci dost?pne dla informatyków:Konstruowanie i rozmieszczanie systemów znacznie szybciej ni? w przypadku programu Small Business Server 2000. Nowa architektura procesu instalacji na komputerach produkowanych przez producentów OEM znacznie skraca czas instalacji (do 15 minut).Poszerzenie oferty i poprawa jako?ci obs?ugi klientów dzi?ki funkcji zdalnego miejsca pracy w sieci Web, rozszerzonemu monitorowaniu systemu oraz raportowaniu u?ycia serwera. Obs?uga klienta i us?ugi doradcze zosta?y ulepszone dzi?ki wbudowanym narz?dziom do wydajnego zarz?dzania, monitorowania i raportowania zdalnego. Wbudowana aplikacja punktu pomocy w programie Microsoft Windows SharePoint™ Services pomaga w rozwi?zywaniu problemów z systemem informacyjnym.

Program Windows Small Business Server 2003 jest dost?pny w dwóch wersjach: Standard Edition oraz Premium Edition. Wersja Standard Edition zawiera technologie Microsoft Windows Server™ 2003 i Microsoft Exchange Server 2003. Wersja Premium Edition zawiera technologie Windows Server 2003, Exchange Server 2003, Microsoft SQL Server™ 2000 oraz Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA Server) 2000.

Funkcje w skrócie

Poni?sza tabela zawiera podsumowanie funkcji obu wersji programu Windows Small Business Server 2003.

FunkcjaStandard EditionPremium Edition

Windows Server 2003Bezpieczny i niezawodny system operacyjny, który zawiera narz?dzia i technologie umo?liwiaj?ce udost?pnianie, zabezpieczanie i tworzenie kopii zapasowych plików w sieci wewn?trznej oraz zarz?dzanie nimiObejmuje us?ug? katalogow? Microsoft Active Directory? i jej narz?dziaBezpieczny i niezawodny system operacyjny, który zawiera narz?dzia i technologie umo?liwiaj?ce udost?pnianie, zabezpieczanie i tworzenie kopii zapasowych plików w sieci wewn?trznej oraz zarz?dzanie nimiObejmuje us?ug? Active Directory i jej narz?dzia

Windows SharePoint Services

?rodowisko komunikacji i wspó?pracy zespo?owej

?rodowisko komunikacji i wspó?pracy zespo?owej

Technologia Exchange Server 2003Infrastruktura komunikacji, obs?ugi wiadomo?ci i wspó?pracy pomagaj?ca w zwi?kszeniu wydajno?ciProgram Microsoft Outlook? Web Access umo?liwiaj?cy dost?p do poczty e-mail przez sie? WebInfrastruktura komunikacji, obs?ugi wiadomo?ci i wspó?pracy pomagaj?ca w zwi?kszeniu wydajno?ciProgram Outlook Web Access umo?liwiaj?cy dost?p do poczty e-mail przez sie? Web

Microsoft Office Outlook 2003

Aplikacja umo?liwiaj?ca zarz?dzanie poczt? e-mail, kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespo?owymi z jednego miejsca

Aplikacja umo?liwiaj?ca zarz?dzanie poczt? e-mail, kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespo?owymi z jednego miejsca

Us?uga udost?pnianego faksu MicrosoftUs?uga umo?liwiaj?ca faksowanie z u?yciem mniejszej liczby linii telefonicznych, bezpo?rednio ze stanowisk u?ytkowników i w wyznaczonych przez nich godzinachOdbieranie faksów poprzez program SharePoint, poczt? e-mail lub drukark?Us?uga umo?liwiaj?ca faksowanie z u?yciem mniejszej liczby linii telefonicznych, bezpo?rednio ze stanowisk u?ytkowników i w wyznaczonych przez nich godzinachOdbieranie faksów poprzez program SharePoint, poczt? e-mail lub drukark?

Us?uga Routing i dost?p zdalny (RRAS)

Technologia zabezpieczaj?ca po??czenia z Internetem

Tylko w wersji Standard Edition

Technologia ISA Server 2000

Tylko w wersji Premium Edition

Technologia zabezpieczaj?ca po??czenia z Internetem

SQL Server 2000

Tylko w wersji Premium Edition

Relacyjna baza danych obs?uguj?ca aplikacje wspomagaj?ce dzia?alno?? firmy

Microsoft Office FrontPage? 2003

Tylko w wersji Premium Edition

Narz?dzia do zaawansowanego projektowania witryn sieci Web lub tworzenia niestandardowych rozwi?za? dla programu Windows SharePoint Services

PRODUCENT: Microsoft
WITRYNA PRODUCENTA: www.microsoft.com
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie