DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft Microsoft Aplikacje Microsoft Programowanie Microsoft Systemy i Serwery Aplikacje Programowanie Systemy MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Systemy
Windows Vista Ultimate PL DVD Box
Microsoft
1399.00 PLN


1720.77 brutto

Windows Vista Ultimate to najbardziej kompleksowe wydanie systemu Windows Vista. Jest to pierwszy system operacyjny ??cz?cy wszystkie funkcje zaawansowanego systemu dla firm, wszystkie funkcje obs?ugi i poprawy wydajno?ci systemu dla urz?dze? przeno?nych oraz wszystkie funkcje rozrywki cyfrowej z systemu dla u?ytkowników domowych. Dla osób, które szukaj? jednego systemu operacyjnego do pracy w domu, do pracy w podró?y, jak i do rozrywki, Windows Vista Ultimate jest rozwi?zaniem idealnym.

Praca w domu
W systemie Windows Vista Ultimate s? dost?pne wszystkie funkcje u?atwiaj?ce zdalne ??czenie si? z sieciami firmowymi. Pracuj?c w domu, mo?na korzysta? z zaawansowanych funkcji sieciowych, takich jak do??czanie do domeny, obs?uga zasad grupy, oraz z takich funkcji jak pulpit zdalny. W systemie Windows Vista Ultimate dodano równie? narz?dzie o nazwie Windows BitLocker? Drive Encryption (Szyfrowanie dysków funkcj? BitLocker), które zapewnia lepsz? ochron? przed kradzie?? wa?nych danych firmowych z komputera w domu, w podró?y czy w biurze.

Nowo?ci w zakresie rozrywki
W systemie Windows Vista Ultimate s? dost?pne wszystkie funkcje rozrywki systemu Windows Vista Home Premium. Zawiera o­n wszystkie funkcje potrzebne do obróbki najnowszych formatów zdj?? cyfrowych, muzyki, filmów, sygna?u telewizji analogowej, a nawet telewizji HDTV. System Windows Vista Ultimate oferuje doskona?e narz?dzia, takie jak Galeria fotografii systemu Windows i Windows Movie Maker HD, aby spe?ni? wszystkie wymagania u?ytkownika w zakresie gromadzenia i edytowania zawarto?ci cyfrowej oraz zarz?dzania ni?. W systemie tym jest równie? dost?pny program Windows Media Center przekszta?caj?cy komputer w centrum rozrywki domowej.

?adnych kompromisów
W systemie Windows Vista Ultimate s? dost?pne wszystkie funkcje opracowane dla firm, jak i u?ytkowników domowych. Jest to idealne rozwi?zanie dla w?a?cicieli niewielkich firm, którzy mog? korzysta? z tego samego komputera w biurze, w podró?y i w domu. Jest to równie? idealne rozwi?zanie dla osób korzystaj?cych z komputera g?ównie w celach rozrywkowych, a od czasu do czasu równie? do pracy, na przyk?ad do ??czenia si? z sieci? firmow?.
 

 Informacje dodatkowe


 
System Microsoft Windows Vista zosta? zaprojektowany z my?l? o znacz?cym podniesieniu komfortu pracy ka?dego u?ytkownika komputera, pocz?wszy od u?ytkowników domowych przegl?daj?cych witryny sieci Web, przez pracowników firm zajmuj?cych si? porz?dkowaniem i obs?ug? du?ej ilo?ci danych, a sko?czywszy na naukowcach regularnie wykonuj?cych z?o?one analizy matematyczne. Aby spe?ni? specyficzne wymagania ka?dej grupy u?ytkowników, firma Microsoft udost?pni pi?? ró?nych wyda? systemu Windows Vista. W ka?dym z wyda? skoncentrowano si? na potrzebach innej grupy u?ytkowników.

Windows Vista Business
Niezale?nie od wielko?ci organizacji system Windows Vista u?atwi obni?enie kosztów zarz?dzania komputerami, udoskonalenie zabezpiecze?, zwi?kszenie wydajno?ci oraz zachowanie sta?ego kontaktu z biurem.

Windows Vista Enterprise
System Windows Vista Enterprise zosta? zaprojektowany z my?l? o zaspokojeniu potrzeb du?ych globalnych organizacji o bardzo rozbudowanej infrastrukturze informatycznej. System Windows Vista Enterprise mo?e u?atwi? obni?enie kosztów infrastruktury informatycznej firmy, zapewniaj?c dodatkowe warstwy ochrony danych poufnych.

Windows Vista Home Premium
Niezale?nie od tego, czy komputer s?u?y do redagowania wiadomo?ci e-mail i przegl?dania sieci Internet, domowej rozrywki czy do analizowania domowych wydatków, system Windows Vista Home Premium podnosi komfort obs?ugi i wydajno?? komputera.

Windows Vista Ultimate
System Windows Vista Ultimate to rozwi?zanie dla osób, które chc? korzysta? ze wszystkich najlepszych funkcji dla firm, wszystkich najlepszych funkcji dla komputerów przeno?nych oraz wszystkich najlepszych funkcji domowego centrum rozrywki. W przypadku systemu Windows Vista Ultimate nie trzeba rezygnowa? z ?adnej funkcji.

Windows Vista Home Basic
System Windows Vista Home Basic zosta? zaprojektowany z my?l? o zwi?kszonej niezawodno?ci, lepszych zabezpieczeniach i prostszej obs?udze. Jest o­n przeznaczony dla u?ytkowników komputerów domowych, którym wystarcz? podstawowe funkcje systemu.
 

 Wymagania systemowe


 
Zalecane wymagania systemowe
32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) procesor o szybko?ci 1 GHz,
1 GB pami?ci systemowej
Dysk twardy o pojemno?ci 40 GB i przynajmniej 15 GB wolnego miejsca
Obs?uga grafiki DirectX 9 z:
sterownikiem WDDM
128 MB pami?ci na karcie graficznej (minimum)
sprz?tow? obs?ug? funkcji Pixel Shader 2.0
obs?ug? 32-bitowej palety kolorów
Stacja dysków DVD-ROM
Urz?dzenie wyj?ciowe audio
Dost?p do Internetu (mo?e wymaga? osobnej op?aty)
Dodatkowe wymagania do korzystania z okre?lonych funkcji
Karta tunera telewizyjnego wymagana do korzystania z funkcji TV (opcjonalnie zgodny pilot zdalnego sterowania)
Technologia Tablet and Touch systemu Windows wymaga komputera typu Tablet lub ekranu dotykowego
Funkcja Szyfrowanie dysków za pomoc? funkcji BitLocker systemu Windows wymaga posiadania dysku flash USB i systemu z mikrouk?adem TPM 1.2
 

PRODUCENT: Microsoft
WITRYNA PRODUCENTA: www.microsoft.com
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie