DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft Microsoft Aplikacje Microsoft Programowanie Microsoft Systemy i Serwery Aplikacje Programowanie Systemy MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Aplikacje
Microsoft Office 2010 PL Professional PKC DO U?YTKU KOMERCYJNEGO
Microsoft
1690.00 PLN
PROMOCJA!
1699.00
2078.70 brutto
Funkcje i zalety pakietu Office Professional 2010 Microsoft Office Professional 2010 to kompleksowy pakiet oprogramowania i pomocy technicznej u?atwiaj?cy prowadzenie firmy i wspomagaj?cy jej rozwój. Pakiet ten zawiera: wszechstronne narz?dzia poczty e-mail i planowania w programie Outlook, zaawansowane funkcje zarz?dzania informacjami i danymi w programach Excel oraz Access, a tak?e profesjonalne narz?dzia marketingowe w programie Publisher. Razem z pakietem jest oferowany roczny dost?p do pomocy technicznej w dowolnym momencie. Wydajne zarz?dzanie finansami firmowymi i osobistymi Wbudowane szablony programu Excel 2010 pozwalaj? na szybkie utworzenie bud?etu i ?ledzenie wydatków. Wykresy przebiegu w czasie, fragmentatory oraz inne zaawansowane narz?dzia analizy umo?liwiaj? szybkie uzyskiwanie informacji na podstawie dost?pnych danych. Informacje mo?na przedstawi? za pomoc? dynamicznych schematów i wykresów 3-W, do których utworzenia wystarczy kilka klikni??. Organizowanie niemal dowolnego projektu w jednym miejscu Program OneNote 2010 to wygodne miejsce do organizowania wa?nych zasobów, takich jak notatki ze spotka?, informacje o klientach czy plany remontu mieszkania. Notes programu OneNote umo?liwia gromadzenie ró?nego rodzaju materia?ów i multimediów, takich jak dokumenty, pliki tekstowe, pliki wideo, pliki audio, wycinki stron sieci Web i nie tylko. Proste funkcje znakowania i wyszukiwania umo?liwiaj? znajdowanie potrzebnych informacji. Funkcja szybkiego przechowywania zwi?ksza wydajno?? bada? internetowych. Za pomoc? jednego klikni?cia mo?na zapisa? w notesie informacje z sieci Web lub innych ?róde?. Tworzenie dynamicznych i przyci?gaj?cych uwag? prezentacji Program PowerPoint 2010 umo?liwia przekszta?canie pomys?ów w zapadaj?ce w pami?? prezentacje za pomoc? szerokiej gamy multimediów, takich jak wysokiej jako?ci klipy wideo, d?wi?ki i fotografie. Proste w u?yciu funkcje edytowania fotografii i klipów wideo oraz atrakcyjne efekty wizualne zapewniaj? pe?n? kontrol? nad procesem tworzenia. W prosty sposób mo?na emitowa? prezentacje dla klientów w tym samym mie?cie lub na ca?ym ?wiecie. Szybkie i oryginalne wyra?anie w?asnych pomys?ów Dzi?ki gotowym do u?ycia szablonom dost?pnym w programie Word 2010 mo?na kreatywnie podej?? do tworzenia raportów biznesowych, czy nawet biuletynów rodzinnych. Za pomoc? atrakcyjnych efektów, takich jak cienie, odbicia i efekty 3-W, mo?na sprawi?, ?e tekst b?dzie bardziej interesuj?cy wizualnie. Szeroka gama dostosowywalnych grafik SmartArt? u?atwia wyró?nianie wa?nych wiadomo?ci za pomoc? zaledwie kilku klikni??. Zachowywanie synchronizacji z klientami i kalendarzem Narz?dzia poczty e-mail, kalendarza i listy zada? w programie Outlook 2010 umo?liwiaj? pozostawanie w kontakcie z innymi osobami i bardziej wydajn? prac? nad projektami. W jednej skrzynce odbiorczej mo?na zarz?dza? poczt? e-mail z wielu kont, dzi?ki czemu ?adna wiadomo?? nie zaginie. Korzystaj?c z funkcji Harmonogram grupy, mo?na jednym klikni?ciem dodawa? terminy do kalendarzy innych osób. Program Outlook Mobile 2010 zainstalowany na telefonie smartphone umo?liwia wysy?anie wiadomo?ci e-mail do cz?onków zespo?u i klientów z dowolnego miejsca*. Tworzenie profesjonalnie wygl?daj?cych materia?ów marketingowych Za pomoc? zaawansowanych narz?dzi do projektowania w programie Publisher 2010 mo?na tworzy? w?asne przekazy maj?ce wiele zastosowa?, takich jak reklamowanie firmy czy planowanie wydarzenia. Obszerna biblioteka dostosowywalnych szablonów umo?liwia tworzenie pocztówek, broszur, wiadomo?ci e-mail i nie tylko. Korzystaj?c z narz?dzi do edycji fotografii i podgl?du na ?ywo, mo?na wypróbowa? ró?ne efekty artystyczne. Zaawansowane narz?dzia typograficzne i gotowe do u?ycia motywy graficzne pozwalaj? nada? materia?om marketingowym profesjonalny wygl?d, bez konieczno?ci zatrudniania zawodowego projektanta. Natychmiastowe tworzenie w?asnej bazy danych Profesjonalne narz?dzia baz danych w programie Access 2010 pozwalaj? na optymalne wykorzystanie danych firmowych i danych klienta. Dzi?ki gotowym, dostosowywalnym szablonom mo?na szybko rozpocz?? prac?. Korzystaj?c z narz?dzi formatowania warunkowego, które wyró?niaj? istotne informacje przy u?yciu koloru i formatowania, mo?na szybciej analizowa? dane. * Wymagane jest odpowiednie urz?dzenie, po??czenie internetowe oraz obs?ugiwana przegl?darka Internet Explorer, Firefox lub Safari. Niektóre funkcje dla urz?dze? przeno?nych wymagaj? pakietu Microsoft Office Mobile 2010, który nie jest do??czany do aplikacji i pakietów Office 2010 ani do aplikacji Office Web Apps. Istniej? pewne ró?nice w funkcjach aplikacji Office Web Apps oraz aplikacji pakietów Office Mobile 2010 i Office 2010.
PRODUCENT: Microsoft
WITRYNA PRODUCENTA: www.microsoft.com
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie