DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
Super
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Microsoft OPEN

Microsoft OPEN

W programach licencji wielostanowiskowych tzn. Otwartej Licencji Microsoft OPEN wyst?puj? 3 rodzaje licencji:
- Licencja podstawowa
L

- Software Assurance SA

- Pakiet Licencja i Software Assurance L + SA

 

Licencja (L)
Licencja ta daje prawo do korzystania, ze wskazanej na dokumencie licencji lub ni?szej wersji produktu. Licencja wykupywana w OPEN jest licencj? wieczyst?.


Pakiet Licencja i Software Assurance (
L + SA)

Daje prawo do bezterminowego korzystania, ze wskazanej na licencji lub ni?szej wersji produktu. Dodatkowo daje prawo do ka?dej nowej wersji produktu, która uka?e si? na rynku w okresie obowi?zywania umowy OPEN (2 lata). Po wyga?ni?ciu umowy OPEN, klient mo?e wykupi? Software Assurance (czyli prawo do nowych wersji przez kolejne 2 lata) jako kontynuacje pakietu L+SA.


Software Assurance (
SA)

Jest uzupe?nieniem Licencji, gwarancja aktualnej wersji. Wykupywanym na okres 2 lat, które daje prawo do u?ywania nowych wersji produktu ukazuj?cych si? na rynku w okresie obowi?zywania umowy. Aby skorzysta? z Software Assurance, nale?y wykupi? j? wraz z Licencj? na najnowsz? aktualnie wersj? produktu (pakiet L+SA), lub jako kontynuacje licencji Upgrade Advantage.

 

Software Assurance, daje prawo do :

-U?ytkowania poszczególnych elementów pakietu Office w domu

-Prawo do nowych wersji

-Rozmowa internetowa TechNet o­n-line Concierge

-Rezerwowe kopie do odtwarzania serwera po awarii

-Szkolenia eLearning

 

Dla kogo przeznaczona jest Licencja SA :

-Dla Klientów, którzy jednocze?nie wraz z licencja podstawow? L, pragn? wykupi? prawo do przysz?ych wersji przez 2 lata obowi?zywania umowy OPEN - ( L+ SA)

-Dla Klientów, którym ko?czy si? licencja Upgrade Advantage - (SA)

-Dla Klientów, którzy kupili najnowsz? wersje :

 

a)Systemu operacyjnego Windows(Windows XP Professional)

b)Serwera w wersji OEM (Windows Server 2003)

c)paczki detalicznej produktów w/w

wci?gu 90 dni od daty zakupu zdecyduj? si? na zakup Software Assurance w Otwartej Licencji Microsoft - (SA)

Dla Klientów, którzy kupili Office 2003 Small Business Edition lub Office 2003 Professional w wersji OEM lub ich nast?pne wersje i w ci?gu 90 dni od daty zakupu zdecyduj? si? na zakup Software Assurance w Otwartej Licencji Microsoft – (SA).

 

Uaktualnienie do Windows Professional (Upgrade) mo?liwe jest z poni?szych systemów, pod warunkiem posiadania legalnej podstawowej licencji:

 

– Windows XP Professional

– Windows 2000 Professional

– Windows NT Workstation 4.0 lub 3.51

– Windows 98, Windows 95, Windows Millennium Edition,

lub Windows XP Home Edition

– Windows 3.x, Windows for Workgroups 3.x

– IBM OS/2

– Apple Macintosh

– UNIX: SCO (Xenix, UnixWare), Hewlett-Packard (HP-UX),

IBM (AIX, 4680/90), Digital (Ultrix, OSF/1, Digital UNIX),

lub SGI (IRIX).

 

Firma Microsoft proponuje Pa?stwu kilka opcji zakupu licencji. Ka?dy z Pa?stwa mo?e je dostosowa? do warunków, w jakich dzia?a jego firma i wybra? taki program licencjonowania, na którym Wasza firma skorzysta najbardziej.

 

Inne licencje s? oferowane firmom ma?ym i ?rednim, a inne du?ym przedsi?biorstwom - zarówno ze wzgl?du na ró?n? liczb? posiadanych komputerów, jak równie? z powodu mo?liwo?ci finansowych uzale?nionych w du?ej mierze od wielko?ci przedsi?biorstwa.

 

Ponadto opcje uzyskiwania licencji dziel? si? na terminowe i bezterminowe: te pierwsze polegaj? na dzier?awie licencji na oprogramowanie (p?atno?? w ratach), a te drugie na zakupie tych licencji (p?atno?? jednorazowa). Ka?da jednak z opcji charakteryzuje si? du?? prostot? i je?li tylko podejmiecie Pa?stwo decyzj?, czy wolicie zap?aci? jednorazowo czy te? mo?e uiszcza? op?aty w ratach, wiecie tym samym, który sposób licencjonowania wybra?.

 

Programy bezterminowe to: Otwarta Licencja Microsoft (dla przedsi?biorstw dowolnej wielko?ci), Umowa Ramowa Select (dla du?ych przedsi?biorstw) oraz Umowa Enterprise (dla du?ych firm). Programy terminowe to: Otwarta Subskrypcyjna Umowa Licencyjna Microsoft (dla ma?ych i ?rednich firm) oraz Abonament Licencji Enterprise (dla du?ych firm).

 

Licencje firmy Microsoft s? tak pomy?lane, aby u?ytkownikowi u?atwi? wybór - ka?da z opcji jest bowiem dostosowana do potrzeb konkretnego u?ytkownika i uwzgl?dnia jego wymagania. Wystarczy wi?c tylko odpowiedzie? sobie na dwa proste pytania i ...zaufa? producentowi:
Jaka jest wielko?? Pa?stwa firmy?

Czy wol? Pa?stwo p?aci? w ratach i straci? prawa u?ytkownika po zaprzestaniu wnoszenia op?at za licencj? czy raczej wol? Pa?stwo zap?aci? raz i sta? si? bezterminowym u?ytkownikiem licencji na oprogramowanie firmy Microsoft?

W uzyskaniu odpowiedzi na te pytania, pomo?e z pewno?ci? powy?szy diagram.

 

 

 

 


Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Informacje ogólne Microsoft OPEN Microsoft w systemie ratalnym Corel Adobe Macromedia Symantec
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie