DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
Super
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Pe?na wersja Upgrade wersje edukacyjne Cad Programy biurowe Programy graficzne Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps 2018 MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3780.00 PLN
3880.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams 2018 MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams 2018 MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN 2018 MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams 2018 MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00
Programy graficzne
iGrafx FlowCharter 2011 Professional Upgrade
Corel
1720.00 PLN


2115.60 brutto

Opis programu

W dzisiejszych czasach biznes jest niesamowicie skomplikowany. ?a?cuchy dostaw, systemy ERP, e-commerce, jako??, just-in-time, nowe dyrektywy prawne, przepisy, ci?gle skracj?ce si? cykle ?ycia produktów - to tylko niektóre elementy, które wymagaj? nowatorskiego podej?cia do biznesu. Kierowanie organizacj? i zarz?dzanie ?cie?kami, po których ma i?? Twój biznes nie wymaga jedynie wyboru odpowiednich narz?dzi, ale zmusza do wyboru najlepszych rozwi?za? w zakresie ka?dego pojedy?czego procesu. iGrafx FlowCharter 2003 jest najnowsz? wersj? programu FlowCharter. Pakiet ten to narz?dzie o ogromnych mo?liwo?ciach w zakresie projektowania diagramów, wykresów i innych elementów.

W czasie, kiedy technologia sprawi?a, ?e informacja jest ogólnodost?pna, mo?emy zaobserwowa? zjawisko zwane prze?adowaniem informacyjnym. iGrafx FlowCharter 2003 umo?liwia komunikacj? zapewniaj?c? natychmiastowy dost?p do szukanych danych i odczytanie tylko tych informacji, którymi jeste?my w danej chwili zainteresowani. iGrafx FlowCharter 2003 redukuje wszelkie przeszkody, jakie mo?esz napotka? w procesie w zakresie tworzenia i utrzymywania aktualnych informacji o­n-line. ?atwe w u?yciu funkcje zapewniaj? szybk? i bezproblemow? publikacj? materia?ów w sieci www, eksport do prezentacji czy drukowanie.

 Zalety pakietu
Publish Web Project - publikuj katalog iGrafx i dokumentacj? pomocnicz? na stronach www za pomoc? jednego klikni?cia myszk?. Podkatalogi i linki dokumentu pozostaj? aktywne, gdy diagramy s? publikowane z wykorzystaniem technologii Java.

Publish to Microsoft Office and WordPerfect applications - Eksportuj odpowiednio ponumerowane du?e diagramy do innych aplikacji. Ka?da strona diagramu jest publikowana na osobnej stronie aplikacji docelowej.

Import Process Data - Kreator Importu Bazy Danych ??czy kszta?ty i szablony z danymi zewn?trznymi. Po odpowiednim ustawieniu linków, diagram mo?e by? od?wie?any i modyfikowany przez dane zewn?trzne w dowolnym momencie.

Improved Shape Notes - Podczas przemieszczania si? kursorem w obr?bie obiektów zawieraj?cych informacje i uwagi zaobserwuj pojawiaj?ce si? okienko pop-up. Na ??danie funkcja ta mo?e zosta? deaktywowana. Formatowanie jest zachowywane równie? po dokonaniu procedury eksportu do formatu Web Java.

iGrafx Process Central Ready - Instalator iGrafx FlowCharter 2003 zawiera klienta Process Central 2003. iGrafx Process Central 2003 dostarcza informacj? o wersji, zapytaniach, akceptacji, kontroli dost?pu, pokazuje pasek post?pu a tak?e umo?liwia zarz?dzanie tymi wszystkimi informacjami. Informacje dostarczane przez iGrafx Process Central 2003 s? widoczne poprzez przegl?dark? internetow? (nie jest wymagany ?aden specjalny plug-in).

Flexible Printing - Dzi?ki tej funkcji mo?esz swobodnie zarz?dza? wydrukiem du?ych diagramów. Mo?esz np. drukowa? tylko wybrane elementy diagramu albo ca?e strony. Mo?liwy jest wydruk jedynie wybranych stron.

Links Tree View - Wszystkie linki do plików zewn?trznych oraz wewn?trznych procesów s? wy?wietlane w pasku eksploratora.

Improved Size and Align Commands - Znak "kotwicy" jest pod?wietlany, gdy wybierzesz kilka obiektów jednocze?nie na diagramie. U?ywaj?c polecenia 'Make Same Size and Align' znak "kotwicy" stanowi baz? i umo?liwia zmian? wymiarów i stylu wszystkich zaznaczonych obiektów jednocze?nie.

Cause and Effect Diagram - Nowy typ diagramu o nazwie 'Cause & Effect' definiuje przestrze? robocz? wraz z domy?lnym diagramem szkieletowym, arkuszem statystycznym i wykresem Pareto. Wszystkie te elementy s? ze sob? po??czone. Dla przyk?adu, je?li zmienimy jak?kolwiek dan? w arkuszu, równie? w diagramie szkieletowym jak i w wykresie zobaczymy naniesion? poprawk?.

Autozoom When Typing - Ma?e okienko tekstowe jest automatycznie powi?kszane, gdy dokonujesz zmian w tek?cie.

Store Currency Symbol - W iGrafx FlowCharter 2000 regionalne ustawienia Windows determinuj? domy?lnie u?ywany symbol waluty.

Learning iGrafx FlowCharter 2003 - Tutoriale wspomagaj?ce tworzenie diagramów, map procesów i wykresów dost?pne s? w menu 'Help'. Dokumentacja zosta?a przygotowana w taki sposób, aby pomóc w przeprowadzeniu konkretnych procesów przy u?yciu programu.

Designed for Microsoft Windows XP - iGrafx 2003 zosta? zaprojektowany w sposób umo?liwiaj?cy wykorzystanie najnowszych funkcji dost?pnych w Windows XP, a w szczególno?ci wyboru u?ytkowników, wyboru zada?, nowych stylów graficznych, itd.

PRODUCENT: Corel
WITRYNA PRODUCENTA: www.corel.com
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie