DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
Super
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Pe?na wersja Upgrade wersje edukacyjne Cad Programy biurowe Programy graficzne Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps 2018 MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3780.00 PLN
3880.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams 2018 MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams 2018 MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Dreamweaver CC WIN 2018 MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams 2018 MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Programy graficzne
Paint Shop Pro Photo X3 PL!!! -SUPER NOWOSC
Corel
265.00 PLN


325.95 brutto

.

COREL PAINTSHOP PHOTO PRO X3

 

CECHY PROGRAMU

 

PaintShop Photo Pro X3 to najlepszy sposób na modyfikowanie zdj?? i tworzenie profesjonalnie wygl?daj?cych obrazków. Teraz dzi?ki kompleksowej obs?udze plików RAW ten program do edycji zdj?? umo?liwia zarz?dzanie, dostosowywanie, edytowanie i udost?pnianie zdj?? cyfrowych — wszystko w jednym miejscu. Nowe narz?dzia do zarz?dzania zdj?ciami pozwalaj? na jeszcze szybsze ich porz?dkowanie, ocenianie, oznaczanie i sortowanie. Korzystaj?c z ulepszonej Pracowni ekspresowej na zdj?ciach mo?na wprowadza? automatyczne poprawki, natomiast zaawansowane opcje daj? pe?n? kontrol? nad ka?dym aspektem edycji. U?ytkownik mo?e publikowa? swoje prace w serwisach Flickr?, Facebook™ oraz YouTube™, tworzy? wspania?e albumy zdj?? i projekty, drukowa?, udost?pnia? za po?rednictwem poczty elektronicznej lub tworzy? kopie zapasowe na dysku. W jednym, wszechstronnym pakiecie masz dost?p do pe?nego zestawu funkcji.

*Nowo??!Pracowania obrazków RAW — r?czne dopasowywanie zbiorów zdj?? RAW podczas procesu ?adowania

*Ulepszone! Pracownia ekspresowa — b?yskawiczne korekty typowych niedoci?gni?? w trybie szybkiej edycji

*Nowo??! Narz?dzia zaawansowanej edycji — szybka edycja za pomoc? narz?dzi Inteligentne skalowanie, Korekta nasycenia i innych

*Nowo??! Zdj?cia i nagrania wideo w rozdzielczo?ci HD — importowanie i eksportowanie do wideo w rozdzielczo?ci HD

*Nowo??! Zintegrowane projekty — tworzenie albumów zdj??, pokazów slajdów w rozdzielczo?ci HD, kart i innych prac

*Ulepszone! Udost?pnianie zdj?? — przesy?anie poczt? elektroniczn?, zamawianie odbitek w trybie o­nline* lub drukowanie ich w domu oraz wysy?anie zdj?? bezpo?rednio do serwisów Facebook, YouTube i Flickr

Dodatek! Corel? Painter™ Photo Essentials 4 (w j?zyku angielskim)

Zmieniaj zdj?cia w obrazy malarskie w trzech ?atwych krokach!

PaintShop Photo Pro X3 — najlepsze oprogramowanie do edycji zdj?? zrobionych za pomoc? lustrzanek cyfrowych. Teraz z obs?ug? nagra? wideo w rozdzielczo?ci HD!

 

 

 

NOWOSCI I ULEPSZENIA

Ulepszona edycja zdj?? cyfrowych

Ulepszone! Organizer zdj??

Nowe opcje zarz?dzania zdj?ciami umo?liwiaj? jeszcze wygodniejsz? prac?. Do szybkiego wybierania zdj?? s?u?? ró?ne widoki, m.in. miniatury i podgl?dy obrazków.

Nowo??! Pracownia obrazków RAW z aparatu fotograficznego

Poprawki plików w formacie RAW mo?na teraz wprowadza? przy ich ?adowaniu, a praca z jeszcze wi?ksz? liczb? obs?ugiwanych formatów RAW jest szybsza ni? kiedykolwiek.

Nowo??! ?atwe przetwarzanie wsadowe

Mo?liwo?? wprowadzenia poprawek na jednym zdj?ciu, a nast?pnie zastosowania identycznych zmian na zbiorze innych zdj?? bezpo?rednio w ulepszonym Organizerze.

Ulepszone! Pr?dko?? i wydajno??

Wi?ksza szybko?? i mo?liwo?ci edycji dzi?ki obs?udze przetwarzania wielow?tkowego w przypadku procesorów wielordzeniowych.

Ulepszone! Pracownia ekspresowa

Najcz?stsze modyfikacje wprowadzane jednym klikni?ciem. Mo?na m.in. usuwa? szumy, wyostrza? obrazki, szybko dopasowa? kontrast, stosowa? lokalne odwzorowanie barw i wiele wi?cej.

Nowe, zaawansowane narz?dzia do edycji zdj??

Nowo??! Inteligentne skalowanie

Wygodne usuwanie obiektów z obrazków z zachowaniem profesjonalnej jako?ci. Narz?dzie inteligentnego skalowania umo?liwia tak?e rozszerzanie lub zw??anie obiektów bez powodowania zniekszta?ce?.

Nowo??! Korekta nasycenia

Mo?liwo?? wzmocnienia koloru w obszarach zdj?cia o najmniejszym nasyceniu bez wprowadzania zmian w pozosta?ych cz??ciach obrazka.

Nowo??! Wyodr?bnianie obiektu

Zintegrowane narz?dzie Wyodr?bnianie obiektu umo?liwia oddzielenie obiektu — nawet w trudnych przypadkach, takich jak rozwiane w?osy czy puszysta sier?? — oraz skopiowanie go na nowe t?o lub wstawienie t?a za ten obiekt.

Nowo??! Edytowanie tekstu na obrazku

Dzi?ki ulepszonemu mechanizmowi obróbki tekstu umieszczanie go na obrazku jest teraz ?atwiejsze, szybsze i bardziej intuicyjne. Na obrazku mo?na dostosowywa? czcionki, kolory, rozmieszczenie, po?o?enie, rozmiar i zawijanie tekstu. Po dodaniu tekstu na obrazku mo?na kontynuowa? wpisywanie lub zastosowa? tekst na ?cie?ce.

Nowo??! Pokazy slajdów w jako?ci HD

Za pomoc? tego samego narz?dzia mo?na tworzy? pokazy slajdów i filmy w jako?ci HD ze zdj?? i nagra? wideo.

Nowo??! Zgodno?? z systemem Windows? 7

Program PaintShop Photo Pro X3 jest w pe?ni zgodny z systemami Windows 7, Windows? XP oraz Windows Vista?. Szybko?? i wydajno?? nowego systemu Windows 7 pozwala przej?? na ca?kiem nowy poziom kreatywno?ci.

Dodatek! Corel? Painter™ Photo Essentials 4

Ten przydatny program umo?liwia zmian? zdj?cia w unikatowe dzie?o malarskie w 3 ?atwych krokach:

1. Wybierz zdj?cie i styl malarski, który chcesz zastosowa?.
2. Poczekaj, a? przy u?yciu technologii malarskiej Smart Stroke utworzony zostanie imponuj?cy obraz.
3. W razie potrzeby wprowad? r?czne poprawki w swoim dziele.

Wbudowane projekty fotograficzne i funkcje udost?pniania

?atwe udost?pnianie zdj??

Szybkie udost?pnianie zdj?? i nagra? wideo bezpo?rednio w serwisach Flickr?, Facebook? i YouTube™. Odbitki mo?na tak?e przesy?a? poczt? elektroniczn?, drukowa? w domu lub zamawia? w trybie o­nline*.

Wbudowane projekty fotograficzne

Dzi?ki nowemu kreatorowi projektów mo?liwe jest szybkie i proste tworzenie ?wietnie wygl?daj?cych albumów zdj??, pokazów slajdów w rozdzielczo?ci HD, kola?y, kart i innych prac.

*Us?ugi drukowania w trybie o­nline s? dost?pne w wybranych krajach i podlegaj? dodatkowym op?atom.

 

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

·System Microsoft? Windows? 7, Windows Vista? lub Windows? XP z zainstalowanymi najnowszymi dodatkami Service Pack (wersje 32- i 64-bitowe)

·Procesor 1,5 GHz (zalecany procesor 2 GHz lub szybszy)

·1 GB pami?ci RAM (zalecane 2 GB lub wi?cej)

·3 GB wolnego miejsca na dysku twardym

·Minimalna rozdzielczo?? ekranu: 1024 x 768 (kolor 24-bitowy)

·Nap?d DVD-ROM zgodny z systemem Windows, wymagany do instalacji

·Do obs?ugi funkcji o­nline wymagane jest po??czenie internetowe.

PRODUCENT: Corel
WITRYNA PRODUCENTA: www.corel.com
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie